wtorek, 27 kwietnia 2021

Modlitwa do św. Rity - patronki spraw beznadziejnych

 

Modlitwa do św. Rity

Pod ciężarem bólu uciekam się do ciebie, św. Rito, ufny w to, że zostanę wysłuchany.

Uwolnij, bardzo cię proszę, moje biedne serce od zmartwień, które mi ciążą i przywróć spokój mojemu duchowi, pełnemu trosk

Ty, która zostałaś wybrana przez Boga jako orędowniczka w przypadkach najbardziej beznadziejnych, wyproś dla mnie łaskę, o którą gorąco cię proszę.


[Tu wspomnij intencję, w jakiej się modlisz]


Jeśli przeszkodą do wypełnienia moich pragnień są moje winy, wyproś dla mnie u Boga łaskę nawrócenia i przebaczenia poprzez szczerą spowiedź.

Nie dozwól, abym dłużej wylewał łzy goryczy. O święta ciernia i róży, nagrodź nadzieję pokładaną w tobie, a ja ci obiecuję, że gdziekolwiek się znajdę będę głosił twoje wielkie zmiłowanie wobec zatroskanych dusz.

Oblubienico Ukrzyżowanego Chrystusa pomóż mi dobrze żyć i dobrze umrzeć.

Amen.

sobota, 6 lutego 2021

Modlitwa za prześladowanych chrześcijan

                             

Modlitwa za prześladowanych chrześcijan


                                  Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie 

Twej Miłości,

pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna,

wzmocnij nasze Siostry i Braci,

którzy z powodu swej wiary 

są prześladowani.

Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością, 

aby w każdym ucisku

pokładali w Tobie całą swą ufność,

a w cierpieniu wiernie świadczyli 

o Tobie.

Podaruj im radość z uczestnictwa 

w ofierze Chrystusa

i obdarz pewnością, że ich imiona 

są zapisane w Księdze Życia.

Daj im siłę do naśladowania Chrystusa,

która wesprze ich w dźwiganiu Krzyża,

a w utrapieniu ustrzeże

ich chrześcijańską wiarę.

Przez Chrystusa Pana naszego. 

Amen.

poniedziałek, 25 stycznia 2021

Modlitwa za kapłanów św. Faustyny

 

św. Faustyna Kowalska


O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie.

Panie, daj nam świętych kapłanów. Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana.

Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i w niwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz. 


Dz. 1052

niedziela, 24 stycznia 2021

Modlitwa św. Tomasza z Akwinu

 

św. Tomasz z Akwinu


Panie, Ty wiesz lepiej, aniżeli ja sam,

że się starzeję i pewnego dnia będę stary.


Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania,

że muszę coś powiedzieć na każdy temat

i przy każdej okazji.


Odbierz mi chęć prostowania każdemu jego ścieżek.

Uczyń mnie poważnym, lecz nie ponurym;

czynnym lecz nie narzucającym się.


Szkoda mi nie spożytkować wielkich zasobów mądrości,

jakie posiadam, ale Ty Panie wiesz, że chciałbym

zachować do końca paru przyjaciół.


Wyzwól mój umysł od nie kończącego się brnięcia

w szczegóły i daj mi skrzydeł, bym w lot

przechodził do rzeczy.


Zamknij mi usta w przedmiocie mych niedomagań i

cierpień w miarę jak ich przybywa a chęć wyliczania

ich staje się z upływem lat coraz słodsza.


Nie proszę o łaskę rozkoszowania się opowieściami o

cudzych cierpieniach, ale daj mi cierpliwość

wysłuchania ich.


Nie śmiem Cię prosić o lepszą pamięć, ale proszę

Cię o większa pokorę i mniej niezachwianą pewność,

gdy moje wspomnienia wydają się sprzeczne z cudzymi.


Użycz mi chwalebnego poczucia,

że czasami mogę się mylić.


Zachowaj mnie miłym dla ludzi,

choć z niektórymi z nich doprawdy trudno wytrzymać.


Nie chcę być świętym, ale zgryźliwi starcy;

to jeden ze szczytów osiągnięć szatana.


Daj mi zdolność dostrzegania dobrych rzeczy w

nieoczekiwanych miejscach i niespodziewanych zalet

w ludziach; daj mi Panie łaskę mówienia im o tym.


 


czwartek, 21 stycznia 2021

Litania do św. Agnieszki

 

Litania do św. Agnieszki
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.


Święta Agnieszko, módl się za nami.

Pełna godności dziewico,

Ukochana wybranko Chrystusa,

Miłująca Pana ponad wszystko,

Poślubiona Chrystusowi, któremu służą Aniołowie,

Wznosząca swe ręce do nieba,

Oddająca Bogu swe czyste, dziecięce serce,

Z Bogiem na modlitwie zjednoczona,

Piękna i nienaruszona przed Najwyższym,

Zakochana w Panu ukrzyżowanym,

Pragnąca najpiękniejszej Perły,

Własną krwią uświęcona,

Nieustraszona przed męką i śmiercią,

Umacniana przez Ducha Świętego w ciężkich doświadczeniach,

Składająca krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa,

Cierpliwie znosząca złość oprawców,

Składająca hołd Barankowi, który kieruje ziemią i gwiazdami,

Okrutnie umęczona na rozkaz prefekta,

Biegnąca w stronę niezachodzącego Słońca,

Narodzona dla nieba,

Ciesząca się w niebie spełnieniem swoich tęsknot i pragnień,

Radująca się szczęściem bez końca,

Chwało bohaterów chrześcijańskich,

Ozdobo Kościoła świętego,

Wzorze chrześcijańskich dziewcząt,

Patronko dzieci,

Patronko wspólnot chrześcijańskich,

Potężna orędowniczko u Boga,

Jaśniejąca pięknem nieprzemijającym,


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


P: Módl się za nami święta Agnieszko.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, niech w niebie wspiera nas modlitwa Twojej umiłowanej Agnieszki, abyśmy z żywą wiarą podążali ku Tobie, który jesteś pragnieniem serc naszych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do patronki św. Agnieszki


Święta Agnieszko, której imię noszę, Patronko moja Twojej się opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecam i proszę Cię, abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierała i ratowała we wszystkich potrzebach moich i wyjednała mi łaskę wiernego naśladowania cnót Twoich.

Spraw to, o Droga moja Patronko, abym Bogu dochowała wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużyła sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen.

niedziela, 17 stycznia 2021

8 inspirujących cytatów św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

8 inspirujących cytatów św. Teresy od Dzieciątka Jezus


8 inspirujących cytatów św. Teresy od Dzieciątka Jezus


"Najpiękniejsze myśli są niczym bez uczynków"


"Dla duszy miłującej nie ma nic niemożliwego"


"Najmniejsza nawet czynność wykonana z miłością należy do tych, które najbardziej zachwycają Serce Jezusa"


"Tyle od Boga otrzymujemy, ile się spodziewamy"


"Bez miłości niczym są wszystkie dzieła, nawet te najwspanialsze, jak wskrzeszanie umarłych czy nawracanie ludów"


"Dusze proste nie potrzebują skomplikowanych środków"


"Dusza ogarnięta miłością nie może być bezczynna"


"O, jak dobry jest Dobry Bóg. On dostosowuje doświadczenia do sił, które nam daje"

niedziela, 3 stycznia 2021

Modlitwy na Rok św. Józefa


Z racji ogłoszonego niedawno Roku św. Józefa (trwa on od 8.12.2020 do 08.12.2021), który ustanowiony został na pamiątkę 150. rocznicy ustanowienia Opiekuna Jezusa Patronem Kościoła powszechnego, przypominamy Wam modlitwy do tego potężnego świętego. 


Akt poświęcenia się Świętemu Józefowi

 Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana, i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. 

O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną,  jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą ojcowską opiekę. Amen.


Modlitwa do św. Józefa

Święty Józefie, przybrany Ojcze Boga Wcielonego i wierny Oblubieńcze Bogarodzicy Dziewicy Maryi! Z ufną prośbą przychodzę do Ciebie, abyś w dzisiejszej rzeczywistości zakłamania, zmaterializowania i zbytniego pośpiechu uwrażliwiał moją duszę na wartości wieczne i nadprzyrodzone. Dopomóż mi zbudować trwałe szczęście na drodze wiary, prawdy, sprawiedliwości, miłości Boga i bliźniego.

Spraw, aby moja rodzina, opromieniona duchem Ewangelii, zawsze żyła według Twojego wzoru i przykładu, w zjednoczeniu z Jezusem i Maryją. Amen.


Modlitwa do św. Józefa w intencji rodziny

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opiekunie rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i Opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzam Ci moją rodzinę, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzam Co moje dzieci (moich rodziców). Wprowadź Jezusa do naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasza rodzina osiągnęła szczęście doczesne i wieczne. Amen.

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku! (życzenia krótkie ale treściwe)

 W tym Nowym Roku życzymy Wam wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń i wielu łask bożych, byśmy wszyscy spotkali się w Niebie. Czy może być coś piękniejszego? :)