piątek, 21 lipca 2017

Weź udział w Akcji św. Krzysztof - podziękuj Panu Bogu za bezpiecznie przejechane kilometryW dniach 23-30 lipca 2017 obchodzimy XVIII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Hasło Tygodnia: „Niesiemy Miłosierdzie drogami świata”. MIVA Polska po raz kolejny zaprasza wszystkich kierowców, członków ich rodzin oraz Przyjaciół misji do udziału w Akcji św. Krzysztof 1 grosz za 1 km szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy.


 Weź udział w Akcji św. Krzysztof
Podziękuj Panu Bogu za bezpiecznie przejechane kilometry
Pomóż polskim misjonarzom w zakupie pojazdów misyjnych

Więcej na stronie: http://www.miva.pl/


wtorek, 18 lipca 2017

Cudowny Medalik - Dar Maryi na trudne czasy27 listopada 1830 roku siostrze Katarzynie Labouré ukazała się Najświętsza Maryja Panna i poleciła jej rozpowszechnić ten Medalik wśród ludzi, powiedziała: "Postaraj się o wybicie medalika według tego wzoru. Wszyscy, którzy będą go nosili, dostąpią wielkich łask, szczególniej jeśli będą go nosili na szyi".

Wybity medalik przedstawia scenę objawioną św. Katarzynie: Matkę Bożą Niepokalanie Poczętą, stojącą na kuli ziemskiej i zdeptującej węża; w rękach trzymała glob, a wokół niej złoty napis „O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Druga scena (zawarta na rewersie medalika) przedstawiała literę „M” z małym krzyżem umieszczonym powyżej, a na dole dwa Serca: Najświętsze Serce Pana Jezusa z koroną cierniową i Matki Najświętszej, przebite mieczem.

Cudowny Medalik noszą miliony osób na całym świecie. Wielu z nich otrzymało łaski obiecane przez Matkę Bożą. To nie przypadek, że właśnie ten medalik jest tak niezwykle ceniony. To przecież dar od Maryi.czwartek, 29 czerwca 2017

Możesz pomóc konającym

Módl się, ile możesz, za konających, wypraszaj im ufność w Moje miłosierdzie, bo oni najwięcej potrzebują ufności, a najmniej jej mają. Wiedz o tym, że łaska wiecznego zbawienia niektórych dusz w ostatniej chwili zawisła od twojej modlitwy (Dz. 1777).

Każdego dnia w Polsce umiera średnio ponad 1 000 osób, a na świecie w każdym momencie ktoś potrzebuje pomocy nie tylko medycznej, ale przede wszystkim duchowej, bo ta jest najważniejsza w godzinach odchodzenia z tego świata do wieczności. 

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia prowadzi dzieło „Koronka za konających”, w którym ta pomoc świadczona jest bardzo szybko (czasem do 20 sekund), a to dzięki łączności komórkowej i internetowej oraz osobom, które włączają się w to dzieło poprzez modlitwę lub wsparcie finansowe. 

Obecnie grafik tego dzieła na stronie: www.faustyna.pl ma wiele stref czasowych oznaczonych na czerwono, co znaczy, że w tych strefach potrzeba osób do świadczenia pomocy modlitewnej konającym. Warunki udziału w tym dziele i formularz wpisowy na stronie. Siostry serdecznie zapraszają do tego pięknego dzieła miłosierdzia, a osoby uczestniczące w tym dziele otaczają swoją modlitwą.


Warunki udziału:

Kto i jak może włączyć się  w to dzieło?

Każdy, kto pragnie wspierać osoby umierające przez modlitwę słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego. Osoby, deklarujące wspieranie w ten sposób konających, winny wypełnić niżej podany formularz. Należy w nim podać nie tylko swoje imię, miejscowość, parafię, numer telefonu komórkowego, e-mail, ale także określić dzień i wybrać jedną z ośmiu stref czasowych, w której składana jest deklaracja wspierania konających, oraz sposób odbierania informacji o konających. W wybranej strefie czasowej dana osoba może otrzymać tylko jedno powiadomienie z imieniem osoby konającej. Po wypełnieniu formularza siostra ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia potwierdza przyjęcie do dzieła „Koronki za konających”, a informacja z tą wiadomością przychodzi na podany w formularzu adres e-mailowy.

Po otrzymaniu wiadomości z imieniem osoby umierającej przez sms-a lub e-maila, należy zwrotnie odpowiedzieć: AMEN. To hasło jest potwierdzeniem odbioru informacji i oznacza odmówienie jeden raz Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji konającego.

Istnieje możliwość rezygnacji z udziału w tym dziele przez wypełnienie formularza z hasłem: „Wypis”. Automatyczny wypis z dzieła „Koronki za konających” następuje wówczas, gdy system obsługujący to dzieło nie otrzyma 5 razy odpowiedzi: AMEN w ciągu 5 minut od wysłania sms-a z imieniem konającego. Gdyby taka osoba chciała ponownie zaangażować się w to Dzieło, musi jeszcze raz wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Udział w tym dziele wymaga pokrycia kosztów wysyłanych sms-ów z hasłem: AMEN w takiej kwocie, jaka obowiązuje w sieci posiadacza komórki.Źródło: https://www.faustyna.pl

wtorek, 27 czerwca 2017

MODLITWA NOWENNY DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCYO Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tą łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję...

Chwila ciszy

Ty wiesz o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia. Ty wiesz, ze skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała Wyjednaj mi przeto o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radości wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.

Podziękowania - wezwania dziękczynne

O Maryjo przyjmij dziękczynienia nasze:
W: DZIĘKUJEMY CI MATKO NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
Za nawróconych na drogę prawdy
Za uzdrowionych z choroby
Za pocieszonych w strapieniu
Za ocalonych z rozpaczy
Za podtrzymanych w zwątpieniu
Za wyzwolonych z mocy grzechu
Za wysłuchanych w błaganiu
Za litość nam okazaną
Za miłość Twą macierzyńską
Za dobroć Twą niezrównaną
Za opiekę w miejscach pracy
Za chleb codzienny
Za radość i smutki nasze
Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone

Módlmy się: Królowej świata, najpotężniejszej, nieśmiertelnego Boga Rodzicielce, Dziewicy Niepokalanej z duszą i ciałem do nieba wziętej, niech będzie chwała, cześć i dziękczynienie od wszelkiego stworzenia, a nam odpuszczenie wszystkich grzechów, łaska i miłosierdzie przez wszystkie wieki wieków. Amen

Maryjo - dziękujemy Ci, że pomagasz nam
Że ocierasz łzy. Dziękujemy Ci... (2x)
Prośby - wezwania błagalne
O Maryjo usłysz prośby nasze.

W. PROSIMY CIĘ, MATKO NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Za chorych, abyś ich uzdrowiła
Za strapionych, abyś ich pocieszyła
Za płaczących, abyś im łzy otarła
Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była
Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała
Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła
Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła
Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała
Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała
Za wszystkich zmarłych Twoich czcicieli, abyś ich do radości
życia wiecznego doprowadziła
Za wszystkich żyjących Twoich czcicieli, abyś ich od
nieszczęść strzegła i drogą przykazań Bożych prowadziła
Za wszystkich, którzy cierpią dla prawdy, sprawiedliwości i wolności
O wysłuchanie wszystklch próśb naszych

Módl się za nami Matko Nieustającej Pomocy
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której przesławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie nam pomagać. Spraw abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Matko Pomocy Nieustającej, Proś Boga za nami,
Proś Boga za nami

poniedziałek, 26 czerwca 2017

Kino Pod Aniołem - oglądaj legalnie najlepsze filmy religijne

Kino Pod Aniołem to miejsce, gdzie możesz obejrzeć online, zupełnie legalnie filmy religijne. Wśród tytułów dostępnych w kinie są m.in. takie głośne produkcje jak "Ludzie Boga", "Ślady stóp", "Zakazany Bóg", "Mary`s Land. Ziemia Maryi" czy "Chce się żyć".

Zasada działania portalu jest prosta:

1. Rejestrujesz się
2. Wybierasz film
3. Płacisz i oglądasz (ceny filmów wahają się od 2, 90 zł do 9, 90 zł za nowości)

Po rejestracji możemy też zapisać się do newslettera i obejrzeć jeden z wybranych filmów za jedyne 95 groszy.

Jeśli chcecie obejrzeć legalnie dobry religijny film, zajrzyjcie do Kina Pod Aniołem.
http://kinopodaniolem.pl/
sobota, 17 czerwca 2017

Premierowy pokaz filmu "Fatima - orędzie wciąż aktualne"W tym roku obchodzimy 100-lecie Objawień Fatimskich. Specjalnie z myślą o tym istotnym wydarzeniu Instytut Ks. Piotra Skargi wyprodukował film "Fatima - orędzie wciąż aktualne". To idealny moment, aby wybrać się do kina i bliżej zapoznać się z Orędziem Matki Bożej Fatimskiej.

Premierowy pokaz filmu odbędzie się 20 czerwca 2017 roku (wtorek) w Kinie Kijów (duża sala) znajdującego się przy alei Krasińskiego 34 o godzinie 18:00

WSTĘP WOLNY!

Patronem medialnym filmu są:

PCh24.pl

Polonia Christiana

czwartek, 15 czerwca 2017

Spotkanie Jubileuszowe Odnowy Charyzmatycznej Archidiecezji KrakowskiejKościół Katolicki w 2017 r. świętuje 50 lecie Odnowy Charyzmatycznej. Głównym miejscem i czasem tego świętowania będą obchody Jubileuszowe w Rzymie w dniach 30 maja – 4 czerwca 2017 r. z udziałem Papieża Franciszka.

W Archidiecezji Krakowskiej, duchową kontynuacją obchodów jubileuszowych w Rzymie, będzie świętowanie Jubileuszu w dniu 17 czerwca 2017 r. w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej na Os. Szklane Domy w Krakowie. 

Najważniejszym wymiarem tego świętowania jest modlitwa o Nową Pięćdziesiątnicę dla Kościoła Krakowskiego. Szczególnym darem tego świętowania dla konkretnych osób, które zechcą, będzie modlitwa o chrzest w Duchu Świętym.

Wydarzenie współtworzy ponad 50 środowisk powstałych z poruszenia Ducha Świętego w Archidiecezji Krakowskiej w ciągu ostatnich 50 lat.


Program Jubileuszu: http://jubileuszodnowy.pl/program-jubileuszu/

Strona na Facebookuhttps://www.facebook.com/jubileuszodnowy

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/205906419929830

Strona wydarzeniahttp://jubileuszodnowy.pl/


I najważniejsze: Przyjdź 17 czerwca!

poniedziałek, 12 czerwca 2017

Publiczny różaniec o odnowę moralną Narodu polskiegoKrucjata Młodych zaprasza na publiczny różaniec
O odnowę moralną Narodu polskiego!

- przyjdź na różaniec w Twoim mieście!

W obliczu kryzysu stajemy pod Sztandarem Maryi do walki o dusze Polaków. Chcemy w setną rocznicę Objawień Fatimskich, zorganizować STO publicznych Różańców w całej Polsce.

Sto lat temu Maryja objawiła się trojgu pastuszkom, wzywając świat do pokuty i nawrócenia. Apelowała, byśmy codziennie odmawiali Różaniec. Ostrzegała, że jeżeli ludzkość dalej będzie żyła w grzechu, zostanie surowo ukarana.

Kondycja ludzka po 100 latach od Fatimskich Objawień jest w tragicznym stanie. Wielu ludzi żyje bez Boga. Niewierność małżeńska, aborcja, pornografia, nałogi, promocja homoseksualizmu i tzw. gender to smutna rzeczywistość w Polsce i w wielu krajach świata.

Im większy jest kryzys, tym ufniej powinniśmy się uciekać do Maryi, która „zmiażdży głowę węża”. Matka Boża w Fatimie zapowiedziała triumf Swego Niepokalanego Serca. W Jej Królestwie cała ludzkość będzie oddawać Chwałę Panu Bogu i Matce Najświętszej!

We wtorek 13 czerwca różańce odbędą się w miastach:

Białystok – godz. 19:00, Rynek Kościuszki;
Kraków – godz. 17:00, Rynek Główny przy kościele św. Wojciecha;
Gdańsk – godz. 17:00, przed Nowym Ratuszem, ul. Wały Jagiellońskie 1;
Łomża – godz. 17:00, Rynek.


Organizator:
Krucjata Młodych

czwartek, 1 czerwca 2017

Modlitwa do Ducha Świętego o wskazanie drogi

Modlitwa do Ducha Świętego o wskazanie drogi:
(autor: kard. Desiré Joseph Mercier)

O Duchu Święty, Duszo mej duszy, uwielbiam Cię!
Oświecaj mnie, prowadź mnie, umacniaj mnie i pocieszaj! 
Powiedz mi, co mam czynić. Wskaż drogę.
Obiecuję, że będę Ci posłuszny we wszystkim, 
czego ode mnie oczekujesz, i że poddam się wszystkiemu, 
co na mnie dopuścisz.
Daj mi poznać i wypełnić Twoją wolę! Amen.

wtorek, 30 maja 2017

Mary’s Land. Ziemia Maryi


Entuzjastycznie przyjęty w polskich kinach (ponad 130 000 widzów w Polsce!) obraz hiszpańskiego reżysera Juana Manuela Cotelo ma opinię wyjątkowego i elektryzującego od pierwszej do ostatniej minuty. Obraz wymyka się wszelkim konwencjom i gatunkom. Jest tu fabuła i dokument, jest współczesność i historia, jest kino akcji i momenty komediowe, jest wielka epicka opowieść i jest kameralna historia jednostki z końca świata… Mary’s Land – Ziemia Maryi to nie tylko oryginalna konwencja. To przede wszystkim piękny film o Maryi, który musi poruszyć każdego widza. Agent M.J. otrzymuje nową misję: odnaleźć kobietę, która wywiera wpływ na kolejne osoby i przez to dokonuje wielkich zmian w świecie. Czy możliwe jest oszustwo na skalę globalną? Czy jesteśmy elementami układanki, którą M.J. rozwiązuje?Ten film to śledztwo – poszukiwanie kobiety, która ma władzę.

Adwokat Diabła (Agent M.J.) jeździ po całym świecie i rozmawia ze specjalnie wybranymi ludźmi. Początkowo nie wierzy im, gdy opowiadają, co przeżyli. To samo mówi top modelka i prostytutka, polityk i człowiek z marginesu. Wszystkich palił ogień w sercu. Wszyscy chcieli porzucić swoje dotychczasowe życie i zacząć na nowo. Ale zacząć na nowo nie jest tak łatwo. Nie mieli siły. Wołali o pomoc. Coś skierowało ich do domu kobiety mającej moc, by zmieniać życie. Weszli.Rozpoczęła się lawina zmian. Jedna kobieta wywierała wpływ na pojedyncze osoby, a te na kolejne. Ludzie wyszli na ulice. W końcu były ich miliony. Świat nie był już taki sam.A co, jeśli to nie bajka?


Film obejrzeć można w Kinie Pod Aniołem:
(Film kosztuje 7,90 zł, ale po rejestracji na portalu możemy skorzystać z promocji i obejrzeć go za jedyne 95 groszy).

Strona filmu: http://marysland.pl/