piątek, 21 kwietnia 2017

Weź udział w akcji propagowania kultu Świętego Michała ArchaniołaŚwięty Michał dowodził wojskami anielskimi, które w proch i pył roztrzaskały buntownicze szeregi szatana. Dlatego od początku ludzkości aż po dziś dzień jest niezrównanym sojusznikiem w walce z pokusami. Módl się za jego wstawiennictwem, a przekonasz się, że tryumf w walce o zbawienie jest na wyciągnięcie ręki!


Na stronie akcji Instytutu Ks. Piotra Skargi możecie zamówić pakiet, w którego skład wchodzą:

  • pięknie wydana broszura, w której znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące św. Michała Archanioła i jego kultu;

  • obrazek z Michałem Archaniołem, który możesz oprawić w ramkę i wykorzystywać do codziennej modlitwy – na jego rewersie znajdziesz Litanię do św. Michała Archanioła;

  • plastikowa karta, w sam raz do umieszczenia w portfelu – na jej odwrocie znajduje się treść modlitwy Leona XIII; jeśli zawsze będziesz ją nosić przy sobie, nieustannie będzie dla Ciebie obroną przed wszelkimi duchowymi zagrożeniami!

Więcej szczegółów i zamówienia na stronie: http://swietymichal.pl/?ka=002611

Miej Pismo Święte zawsze przy sobieJakiś czas temu Franciszek mówił o tym, by Biblia była dla nas jak telefon komórkowy, byśmy sięgali po Pismo Święte tak często, jak to tylko możliwe. A gdyby tak mieć Biblię w telefonie? Czytać Ewangelię w autobusie, tramwaju, w przerwie na lunch i w poczekalni u lekarza? 

Taką możliwość dają specjalne aplikacje na smartfony. Ja używam stworzonej przez Pallotinum aplikacji Pismo Święte. Dzięki niej mogę, gdziekolwiek jestem, przeczytać czytania na dzisiaj, zagłębić się w dowolny fragment Biblii, czy dowiedzieć się więcej o patronie dnia. Dodatkowymi funkcjami są: Brewiarz, Modlitwy i Papież Franciszek, gdzie możemy zobaczyć wpisy Franciszka na Twitterze.

Aplikację można pobrać ze strony:


lub

czwartek, 20 kwietnia 2017

Nieśmiertelni - pomóż im odbudować życieWojna domowa w Syrii spowodowała już śmierć ponad 400 000 ludzi! A ponad 5 milionów zmuszonych zostało do ucieczki z rodzinnego domu. 

Allegro wraz z z Salezjańskim Wolontariatem Misyjnym MŁODZI ŚWIATU oraz Darkiem Malejonkiem organizują aukcje charytatywne, z których dochód w całości przeznaczony będzie na pomoc mieszkańcom Aleppo. 

Na aukcjach można licytować m.in. płytę "Nieśmiertelni" z nagraniami gwiazd polskiej muzyki. Usłyszymy m.in. takie gwiazdy jak Muniek Staszczyk, Natalia Niemen, Bracia Golec, Darek Malejonek, Sebastian Karpiel Bułecka i wielu innych. Dochód ze sprzedaży płyty zostanie przekazany na pomoc materialną dla dzieci i młodzieży, a także na działanie ośrodka salezjańskiego, który codziennie opiekuje się ponad 2000 dziećmi w Aleppo.

Płytę kupisz tutaj:Więcej o akcji na stronie Nieśmiertelni, gdzie można dodatkowo wesprzeć cel ofiarą pieniężną lub wystawić własny przedmiot, z którego dochód ze sprzedaży zasili zbiórkę.

NIE ZWLEKAJ, POMÓŻ! RÓWNIEŻ OD CIEBIE ZALEŻY PRZETRWANIE TYCH LUDZI. KAŻDA OFIARA JEST NA WAGĘ ZŁOTA, A NAWET BARDZIEJ - ŻYCIA LUDZKIEGO.


środa, 19 kwietnia 2017

Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa - ratunek dla umierających grzesznikówUłożona z aktów strzelistych, podanych w objawieniu przez Pana Jezusa Siostrze Marii Marcie Chambon, zmarłej w opinii świętości w klasztorze Sióstr Wizytek w Chambery.


Odmawia się na zwykłym różańcu złożonym z pięciu dziesiątków.
Można rozpocząć następującą modlitwą:


O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu, Amen.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen

Przepuść, zlituj się, mój Jezu, w otaczających niebezpieczeństwach Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas. Amen.

Ojcze Przedwieczny, okaż, nam miło­sierdzie, przez Krew Jezusa Chrystusa, Syna Twego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam miłosierdzie Amen. Amen. Amen.


Na dużych paciorkach:

V. Przez Niepokalane Serce Marii Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa,
R.   Na   uleczenie   ran   dusz   naszych.


Na małych paciorkach:

V. O mój Jezu, Przebaczenia i Mi­łosierdzia!
R. Przez zasługi Twoich Świętych Ran.


Na zakończenie koronki odmówić trzy razy:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Rany itd.
OBIETNICE PANA JEZUSA dane S. Marii Marcie Chambon:

1. Przyjdźcie do Ran Moich, z sercem pałającym miłością. Przez Rany Moje otrzymacie wszystko, bo zasłu­ga Krwi Mojej jest nieskończonej ceny. Mając moje Rany i Moje Najświętsze Serce, możecie wszystko wyjednać, Najświętsze Rany   dają moc nad sercem Boga.

2. Kto jest w jakiejkolwiek potrze­bie, niech z wiarą i ufnością przycho­dzi czerpać ustawicznie ze skarbu Mo­jej Męki, z Moich przebitych Ran Udzielę wszystkiego, o co Mnie kto prosić będzie przez Moje Święte Ra­ny. Trzeba rozszerzyć nabożeństwo do nich.

3. Moje Rany Najśw. uświęcają du­sze i zapewniają im postęp w dobrym. Z Moich Ran rodzą się owoce świę­tości. Ci,   którzy czcić je będą dojdą do prawdziwego poznania Mnie.

4. W moich Ranach zawsze oczyś­cić się możecie. Moje Rany uleczą wasze grzechowe rany. Moje Rany pokryją wszystkie wasze przewinienia Nabożeństwo do Moich Ran jest lekar­stwom na te czasy nieprawości.

5. Wszystkie wasze sprawy, nawet najmniejsze, skoro zostaną zanurzone w Mojej Krwi, nabędą przez to nie­skończonej zasługi i sprawią pociechy Mojemu Sercu. Zanurz wiec sprawy twoje w Moich Ranach, a będą miały wielką wartość.

6. Ofiaruj mi Rany Moje za grzesz­ników, bo ja pałam żądzą zbawienia dusz. Za każdym słowem wymówio­nym przez was w koronce spuszczam kroplę krwi Mojej na duszę grzesznika. Grzesznik wyjedna dla siebie nawróce­nie przez odmówienie następującej modlitwy: „Ojcze Przedwieczny ofia­rowuję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na
uleczenie ran dusz na­szych."

7. Moc Moja jest w Moich Ranach. Posiadając je, potężnym się stajesz i możesz otrzymać wszystko. Masz na­wet więcej mocy ode Mnie, bo możesz rozbrajać sprawiedliwość Moją. Moje Święte Rany podtrzymują świat.

8. Mając Moje Rany, macie wszy­stko. Przez nie dokonywa się grun­townych dzieł; nie przez kosztowanie pociech, ale przez cierpienia. Trzeba się modlić, ażeby znajomość Moich Świętych Ran rozszerzona była po całym świecie.

9. Wezwania do Najśw. Ran wyjed­nywać będą Kościołowi nieustanne zwycięstwa. Powinniście ciągle czer­pać z tych źródeł ku triumfowi Mego Kościoła. Trzeba się bardzo modlić za Kościół Święty. Dopóki Rany Moje bronić was będą, nie macie się czego lękać, ani dla siebie, ani dla Kościoła.

10. Gdy doznajecie przykrości lub gdy cierpienie was przygniata, złóżcie to czymprędzej w Moje Rany, a ból się uciszy. Trzeba często przy chorych powtarzać „O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych Ran". Ta modlitwa ulży duszy i ciału chorego.

11. Gdy ofiarujesz Moje Święte Ra­ny za grzeszników, nie zapominaj czy­nić tego i za dusze w czyśćcu, bo mało jest osób, które by myślały o przyniesieniu im ulgi. Najśw. Rany są dla dusz czyśćcowych skarbem nad skarby. Ofiaruj swoje cierpienie w połączeniu z Moimi Boskimi Ranami za dusze czyśćcowe.

12. Dusza, która za życia swego śmiertelnego czciła Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, korzystała z ich za­sług i ofiarowała je Ojcu Przedwiecz­nemu za dusze czyśćcowe, będzie miała przy sobie w chwili śmierci Najśw. Maryję Pannę i Aniołów a Pan Jezus Ukrzyżowany w całym blasku Swej chwały przyjmie ją i ukoronuje wieńcem niebieskim jej czoło.

NIHIL OBSTAT
cenzor:  X. Dr Jan Korzonkiewicz
W Krakowie, dnia 12 stycznia 1932
wik. gen. X.Stanistaw, Bp.


Kochany Jezu, wszystko z miłości ku Tobie.
Całe nasze życie i naszą śmierć za­nurzamy w Twojej Krwi i Ranach Przenajświętszych i ofiarujemy Bogu Ojcu za umierających.

***

Przez Najświętsze Serce Jezusa i Nie­pokalane Serce Marii niech będzie Trójca Przenajświętsza uwielbiona!
Konające i zmartwychwstałe Serce Jezusa, przez Niepokalane Serce Marii, ratuj cały świat!


PROŚBA MATKI BOŻEJ WZGLĘDEM CIEBIE

Odmów 2 razy dziennie Koronkę do Ran Przenajświętszych za umierających grzeszników. Ratujesz siebie przed zagładą ratując umierającego brata przed piekłem co raz wołając całym serce:

O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich Świętych Ran!

"Za każdym słowem wymówionym przez was w Koronce spuszczam kroplę Krwi Mojej na duszę grzesznika"

Siostra Julita nagrywa płytę

Siostra Julita Zawadzka niedawno nagrała swój pierwszy teledysk. Piosenkę "Nocą" stworzyła we współpracy z  Adamem Szafrańcem i Arturem Kaszowskim. Utwór cieszył się ogromną popularnością w sieci, więc siostra postanowiła kuć żelazo póki gorące - nagra kolejny teledysk, a jesienią prawdopodobnie ukaże się płyta. Trzymamy kciuki, bo "Nocą" to przepiękne uwielbienie Jezusa w formie muzycznej.


Dzisiejsza Ewangelia z komentarzem

Łk 24, 13-35

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali.

On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało».

Zapytał ich: «Cóż takiego?»

Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli».

Na to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»

W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.


Nasza droga do Emaus:

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje kolejne spotkanie Zmartwychwstałego Chrystusa, tym razem z uczniami, którzy poznali Go dopiero przy łamaniu chleba. Podobnie w naszym życiu - Jezus idzie u naszego boku, a my często go nie zauważamy. Zagonieni, zajęci drogą, codziennymi sprawami, newsami, zalewającymi nas z każdej strony, nie widzimy Zbawiciela, który zbliża się do nas i chce uczestniczyć w każdym aspekcie naszej codzienności. Poznajemy go dopiero przy łamaniu chleba, w czasie Eucharystii. Rozejrzyjmy się, zbliżmy do Zbawiciela. Jezus idzie obok nas, wesprzyjmy się na Jego Boskim ramieniu, a On sprawi, że przetrwamy wszystko, nawet największe cierpienie, jeśli tylko Mu zaufamy - weźmie nasz krzyż i poniesie razem z nami. 

wtorek, 18 kwietnia 2017

Duszo Chrystusowa - modlitwa św. Ignacego z Loyoli


Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. 
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,
Krwi Chrystusowa, napój mnie. 
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od złego ducha broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym z świętymi Twymi chwalił Cię,
Na wieki wieków. Amen.

poniedziałek, 17 kwietnia 2017

Cudowny Medalik - Dar Maryi na trudne czasy27 listopada 1830 roku siostrze Katarzynie Labouré ukazała się Najświętsza Maryja Panna i poleciła jej rozpowszechnić ten Medalik wśród ludzi, powiedziała: "Postaraj się o wybicie medalika według tego wzoru. Wszyscy, którzy będą go nosili, dostąpią wielkich łask, szczególniej jeśli będą go nosili na szyi".

Wybity medalik przedstawia scenę objawioną św. Katarzynie: Matkę Bożą Niepokalanie Poczętą, stojącą na kuli ziemskiej i zdeptującej węża; w rękach trzymała glob, a wokół niej złoty napis „O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Druga scena (zawata na rewersie medalika) przedstawiała literę „M” z małym krzyżem umieszczonym powyżej, a na dole dwa Serca: Najświętsze Serce Pana Jezusa z koroną cierniową i Matki Najświętszej, przebite mieczem.

Cudowny Medalik noszą miliony osób na całym świecie. Wielu z nich otrzymało łaski obiecane przez Matkę Bożą. To nie przypadek, że właśnie ten medalik jest tak niezwykle ceniony. To przecież dar od Maryi.

Cudowny Medalik poświęcony przez kapłana można zamówić na stronie:

Ratujmy Magdę!


Magda ma 34 lata, walczy z rakiem trzustki. Do końca zbiórki zostało tylko 6 dni, a od jej wyniku zależy czy terapia immunologiczna w Niemczech dojdzie do skutku. 

Aby pomóc, wystarczy wysłać SMS o treści S2037 na numer 72365. Koszt 2,46 brutto (w tym VAT). Oczywiście wsparcie modlitewne nie jest mniej ważne.

Można też wpłacać dowolne kwoty na konto:

Odbiorca 
Fundacja Siepomaga 
ul. 27 Grudnia 9A/14 
61-737 Poznań

Numer w Banku BPH 
65 1060 0076 0000 3380 0013 1425 
IBAN: PL SWIFT: ALBPPLPW

Tytułem 
2037 Magdalena Swat darowizna

Szczegóły na stronie:sobota, 15 kwietnia 2017

Wesołego Alleluja!

Zdrowych, radosnych, spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, wiary, nadziei, miłości, bliskości rodzinnej i obfitych łask od Chrystusa Zmartwychwstałego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem.

Wesołego Alleluja!